Професійні стандарти покликані вирішувати задачі:

  1. Для працівників: отримання сертифікату, що підтверджує кваліфікацію, спрощення доступу до робочих місць, горизонтальної та вертикальної трудової мобільності, документальне підтвердження компетентності, незалежно від часу та місця навчання.
  2. Для клієнтів (споживачів): розуміння рівня компетенції особи, що надає послуги, а також безпечності таких послуг та їх відповідності задекларованій вартості.
  3. Для роботодавців: полегшує процедуру прийому працівників, встановлення оплати праці та планування внутрішньофірмового навчання.
  4. Для навчальних закладів: ця система є методом «еталонного тестування« якості навичок та знань, отриманих у процесі навчання, дає ринкову оцінку розробленим програмам навчання.
  5. Для студентів: отримують чітке розуміння того, якими навичками, знаннями та вміннями вони мають володіти, щоб отримати бажану роботі,.
  6. Для держави: формування політики у сфері зайнятості, регулювання ринку праці.

У професійних стандартах у межах галузі фітнесу визначаються вимоги до:

  • змісту трудової діяльності та умов її здійснення;
  • кваліфікації працівника (тренера чи менеджера);
  • професійної освіти та навчання, необхідні для відповідності цій кваліфікації.

Отже, у такий спосіб, розроблення професійних стандартів, дасть змогу, встановлювати та підтримувати єдині вимоги до якості роботи в межах процедур надання фітнес-послуг; погоджувати та уніфікувати найменування видів трудової діяльності та посад у межах визначеної професійної діяльності; виявляти нові різновиди трудової діяльності та зміни в змісті та організації роботи; здійснювати сертифікацію/атестацію працівників.